Tag ledelse personligt

Målet med ledelse er enkelt: at opnå accept af og realisere virksomhedens formål og værdier. Men midlerne er mange, og af alle professionelle discipliner er ledelse nok den vanskeligste at mestre.

God ledelse handler om at forløse medarbejdernes potentiale og engagement. At opbygge en kultur, der tiltrækker de eftertragtede talenter. At balancere resultater her og nu med virksomhedens langsigtede udvikling. Og ikke mindst om virkelig at få samstemt strategi og organisation.  

Alt det forudsætter et solidt ledelsesfagligt fundament. Men at være en god leder kræver langt mere end at kende de nyeste teorier og værktøjer. Det handler i høj grad om at forstå og beherske sit vigtigste redskab: sig selv. Om at tage ledelse personligt.

Indsigt til udvikling

Jeg hjælper private og offentlige virksomheder med at accelerere udviklingen af ledelseskompetencer; hos den enkelte leder, i team og i hele organisationen.

Brug hr wendelboe til at sikre retning og resultater, når det gælder:

Gevinsten er ledere med større indsigt og handlekraft. Begge dele er nødvendige for organisationer, der effektivt skal omsætte nye muligheder og krav til blivende resultater. Læs mere

Psykolog + konsulent + topleder

hr wendelboe drives af erhvervspsykolog Niels Balslev Wendelboe.

Jeg har 25 års erfaring med at udvikle ledelse i offentlige, private og internationale virksomheder – som konsulent og som HR direktør hos GN Store Nord og på Københavns Universitet. 

Derfor kan jeg tilbyde en sjælden kombination af psykologisk ekspertise, skarpe konsulentværktøjer og strategisk ledelseserfaring. Det hele på højt niveau – også på engelsk. Læs mere